Надлъжни циркуляри

Машините могат да бъдат независими или включени в линия с механични или автоматични конвейери.

750 20-160 (една ос)
(2 x) / (3 x ) / (4 x ) / B – четки

Технически данни

Главен двигател30 / 37 / 45 / 55 kW
Мин/макс дебелина на рязане20 / 160 mm
Мин/макс височина на рязане 900-1000-1250 mm
Циркулярен дискØ 500/90 mm
Максимален брой дискове10
Брой подвижни дискове 1 / 2×2 / 3×3 / 4×4
Отвор за аспираторØ 200
Автоматичен конвейер за стърготинидължина 1600
Лазер (броя зависи от подвижните дискове)15 mW
Опция: компютърна настройка на дебелина на рязане V130/V280 / автоматичен зареждащ конвейер с центриране / автоматичен изходящ конвейер със сортиране

750 20-120 (една ос)
(2 x) / (3 x ) / (4 x ) / B – четки

Технически данни

Главен двигател22 / 30 / 70 kW
Мин/макс дебелина на рязане20 / 120 mm
Мин/макс височина на рязане900 – 1000 mm
Циркулярен диск Ø 400/90 mm
Максимален брой дискове8
Брой подвижни дискове 1 / 2×2 / 3×3 / 4×4
Компютърно зададена ширина на рязане
Опция: четки / допълнителе лазер / събиране на дървени стърготини с автоматична лента

750 20-100 (една ос – еджер/окрайчване)
Технически данни

Главен двигател22 kW
Мин/макс дебелина на рязане20/100 mm
Мин/макс височина на рязане600 mm
Циркулярен дискØ 350 / 80 mm
Максимален брой дискове4
Брой подвижни дискове 1
Опция: компютърна настройка на ширина на рязане / чтеки / допълнителен лазер / събиране на дървени стърготини с автоматичен ремък

Двувалов циркуляр 750 40-250 (една ос)
Технически данни

Главен двигател45/55/75 kW
Мин/макс дебелина на рязане40 / 250 mm
Мин/макс височина на рязане 600 -700 mm
Циркулярен дискØ 450 / 90 mm
Максимален брой дискове10 + 10
Отвор за аспиратор Ø 250
Автоматичен конвейер за стърготинидължина 2200
Лазер (броя зависи от подвижните дискове) – 15 mW
Опция: автоматичен изходящ конвейер

Двувалов циркуляр 750 40-200 (една ос)
Технически данни

Главен двигател37 / 45 / 55 kW
Мин/макс дебелина на рязане40 / 200 mm
Мин/макс височина на рязане800 – 900 mm
Циркулярен дискØ 400 / 90 mm
Максимален брой дискове10 + 10
Отвор за аспиратор Ø 250
Автоматичен конвейер за стърготини дължина 2200
Лазер (зависи от подвижните дискове)15 mm
Опция: автоматичен изходящ конвейер със сортиране