WRC 1550 AC

Хоризонтални банцизи за рязане на твърдо екзотично дърво с голям диаметър

Особеност на тези банцизи е здравата и широка конструкция с допълнителни подсилвания. Всички манипулаторни и управляващи компоненти, включително елкектрониката са адаптирани към сурови
атмосферни условия. Също така сме усъвършенствали формата за лесно транспортиране и монтаж.

Технически данни

Диаметър на главните колела [mm]1350 mm
Ширина на главните колела [mm]160 mm
Максимален диаметър на трупата (Dmax)cca
Максимална ширина между напралвяващите на острието (Gmax) [mm]1500 mm
Дължина/ширина на лентата [mm]9800/180 mm
Максимална дебелина на отрязаната дъска (Hmax) [mm]360 mm
Максимална ширина между захващачите (Vmax) [mm]1030 mm
Вид на двигателя + (електромеханична спирачка/честотен инвертор) [kW]55/75/ kW
Капацитет на рязане [m3/8h]до 80 m3/8h
Максимален наклон на главата (Emax) [mm]1150 mm
Широчина на банцига (Y)[cm]6700 cm
Обща височина на банцига (Z) [cm]4500 cm