Ден на Отворени врати в Булпалет, гр. Смолян

На 19 септември 2023 се проведе Ден на отворени врати в Булпалет ЕООД, гр. Смолян съвместно с производителя на машини и оборудване за дървообработване Wravor d.o.o. и ЕСД България ЕООД, партньор и сервиз.

По време на събитието гостите имаха възможност да наблюдават реално производство на палета: от подаването на дървен материал към хоризонталните банцизи, разбичването им в призми на гатери и разпределянето им чрез сортировъчни линии, последвано от нарязване на дъски с многодискови циркуляри, до получаване на готово стандартизирано пале.

В производственото хале на Булпалет са инсталирани и работят два хоризонтални банцига WRC 1225 AC и два многодискови цируляра type 750 20-120, свързани с подаващи и сортировъчни линии, както и система за отвеждане на триците.